Dekorativ konst

Vad är egentligen dekorativ konst? Är det samma sak som “vanlig” konst? Kan ett konstverk vara både dekorativt och inte dekorativt på samma gång? Frågor som dessa ska du få svar på här - vi ger dig en gång för alla ett tydligt svar på vad dekorativt konst är för något. 

I första hand är dekorativ konst skapande av målningar, hantverk och skulpturer som har en underordnad roll. Den ska passa in i omgivningen som finns runt omkring. Man kan alltså säga att dekorativ konst är sådan konst som man dekorerar någonting med. Det kan till exempel vara en skulptur i ett fönster, en vas på ett bord, en tavla på en vägg eller liknande.

Andra definitioner

Men det finns också andra definitioner av vad dekorativ konst är. Det kan bland annat vara konst som skapas men som saknar expressiva eller mer djupa ambitioner avsedda för estetik. Det kan alltså vara konst som bara finns där och som egentligen inte har ett visst syfte, utan det bara är där. 

Det kan också vara ett enskilt konstverk som inte är beroende av något annat. Alltså kan dekorativ konst och “vanlig” konst ofta vara samma sak. Men det beror helt enkelt på i vilket sammanhang konsten syns och produceras. 

I och med att konst inte ska handla om olika kategorier och klasser så är det egentligen du själv som bestämmer om du vill att det du skapar ska vara dekorativ konst eller inte. Det är du själv som bestämmer över din konst och som väljer vilken typ av konst just du vill skapa.